Sdělení č. 105/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s. a č. 55/2005 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-105
Datum vyhlášení 07.10.2005
Platnost od 21.12.2005
Vyhlášené znění 07.10.2005

105

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s. a č. 55/2005 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souvislosti se vstupem České republiky a Polské republiky do Evropské unie Polská republika v rámci harmonizace smluvní základny s právem Evropského společenství a Evropské unie vypověděla Dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o obchodu a platbách, podepsanou v Praze dne 14. prosince 1990 a vyhlášenou pod č. 642/1992 Sb. Platnost dohody skončí dne 21. prosince 2005.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.12.2005 Aktuální znění (exportováno 30.10.2020 15:45)
0. 07.10.2005 Vyhlášené znění