Sdělení č. 140/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2004-140
Datum vyhlášení 14.12.2004
Uzavření smlouvy 30.09.2004
Platnost od 31.12.2004
Aktuální znění 31.12.2004

140

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2004 bylo diplomatickou notou oznámeno Spolkové republice Německo rozhodnutí vlády České republiky vypovědět Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě, sjednanou v Bonnu dne 8. února 1990 a vyhlášenou pod č. 486/1992 Sb.

Dohoda pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v souladu s ustanovením svého článku 6 odstavce 2 dnem 31. prosince 2004.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.2004 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 06:17)
0. 14.12.2004 Vyhlášené znění