Sdělení č. 98/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek Českou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2003-98
Datum vyhlášení 04.08.2003
Uzavření smlouvy 06.12.2002
Platnost od 07.06.2003
Aktuální znění 07.06.2003

98

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 2002 bylo diplomatickou notou oznámeno Polské republice rozhodnutí vlády České republiky vypovědět Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek, sjednanou dne 10. prosince 1982 a vyhlášenou pod č. 106/1983 Sb.

Dohoda pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou v souladu s ustanovením svého článku 16 dnem 7. června 2003.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.06.2003 Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 10:10)
0. 07.06.2003 Vyhlášené znění