Sdělení č. 91/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje úprava rozsahu provozu na silničních hraničních přechodech uvedených v oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2003-91
Datum vyhlášení 14.07.2003
Uzavření smlouvy 23.08.2002
Platnost od 01.04.2003
Aktuální znění 01.04.2003

91

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 23. srpna 2002 a 31. března 2003 v Praze byl upraven rozsah provozu na následujících silničních hraničních přechodech uvedených v oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb. m. s.:

- Hnanice - Mitterretzbach, bod 17. Seznamu;

- Valtice - Schrattenberg, bod 21. Seznamu;

- Poštorná - Reintal, bod 22. Seznamu.

S účinností od 1. dubna 2003 jsou silniční hraniční přechody Hnanice - Mitterretzbach, Valtice - Schrattenberg a Poštorná - Reintal určeny pro pěší, cyklisty, motocykly a osobní automobily pro občany České republiky, Rakouské republiky a pro občany třetích států, kteří nepodléhají vízové povinnosti jak v České republice, tak v Rakouské republice, s denní provozní dobou celoročně od 6 do 22 hodin.

V důsledku této změny je znění bodů 17., 21. a 22. oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou následující:

17.Hnanice -2M, P, C, OA6 - 22 hod.
Mitterretzbach3OA
21.Valtice -2M, P, C, OA6 - 22 hod.
Schrattenberg3OA
22.Poštorná -2M, P, C, OA6 - 22 hod.
Reintal3OA

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2003 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 04:55)
0. 01.04.2003 Vyhlášené znění