Sdělení č. 90/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje rozšíření provozu na silničním hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck, uvedeném v bodu 8. oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2003-90
Datum vyhlášení 14.07.2003
Uzavření smlouvy 23.08.2002
Platnost od 01.04.2003
Aktuální znění 01.04.2003

90

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny not ze dne 23. srpna 2002 a 31. března 2003 v Praze byl rozšířen provoz na silničním hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck, uvedeném v bodu 8. oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb. m. s.

S účinností od 1. dubna 2003 byl provoz na silničním hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck rozšířen o provoz autobusů.

V důsledku této změny je znění bodu 8. oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou následující:

8.Nové Hrady - Pyhrabruck 2P, C, M, OA, B 6 - 22 hod.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2003 Aktuální znění (exportováno 25.09.2020 15:36)
0. 01.04.2003 Vyhlášené znění