Sdělení č. 37/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 2/2002

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2003-37
Datum vyhlášení 11.04.2003
Uzavření smlouvy 25.11.2002
Platnost od 13.02.2003
Aktuální znění 13.02.2003

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. listopadu 2002 bylo v Praze přijato Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 2/2002.*)

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého bodu 2 dne 13. února 2003.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉHO VÝBORU ESVO-ČESKÁ REPUBLIKA č. 2/2002

(Přijato na 7. zasedání dne 25. listopadu 2002)

ZRUŠENÍ PŘÍLOHY VII O MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DOVOZU

SPOLEČNÝ VÝBOR,

poznamenávajíce, že Česká republika zrušila dne 1. ledna 2001 množstevní omezení týkající se dovozu a opatření s rovnocenným účinkem pro tato čísla a položky HS: 26.12, 2844.10, 2844.20, 2844.50 a 8401.30,

majíce na zřeteli článek 32 Dohody, který zplnomocňuje Společný výbor, aby změnil přílohy Dohody,

ROZHODUJE:

1. Příloha VII se ruší.

2. Toto Rozhodnutí nabývá platnosti dne 13. února 2003.

3. Generální tajemník Evropského sdružení volného obchodu uloží text tohoto Rozhodnutí u depozitáře.

*) Dohoda o volném obchodu mezi státy Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a Českou republikou ze dne 20. března 1992 byla vyhlášena pod č. 42/2002 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.02.2003 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 21:55)
0. 13.02.2003 Vyhlášené znění