Sdělení č. 17/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2002-17
Datum vyhlášení 28.02.2002
Platnost od 02.12.1997
Aktuální znění 02.12.1997

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 2. prosince 1997 na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997 pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací následující dvoustranné mezinárodní smlouvy:

1. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o způsobu úhrady nákladů, spojených s pobytem a vzděláváním příslušníků československé armády ve vojenských učilištích Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 24. října 1950;

2. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech, podepsaná v Moskvě dne 17. října 1957, vyhlášená pod č. 25/1958 Sb.;

3. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vysílání československých odborníků do Svazu sovětských socialistických republik a sovětských odborníků do Československé republiky za účelem poskytnutí technické pomoci a jiných služeb, podepsaná v Moskvě dne 5. září 1958;

4. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách výrobně-technického zaškolování československých a sovětských odborníků a dělníků, podepsaná v Moskvě dne 5. září 1958;

5. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření Mezivládní československo-sovětské komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci a Statut, podepsaná v Moskvě dne 27. listopadu 1963;

6. Protokol o organizaci jednostranné celní kontroly obchodního zboží, přepravovaného mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaný v Moskvě dne 8. ledna 1966;

7. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o dodávkách kompletního zařízení a. o technické spolupráci při výstavbě objektů chemického průmyslu a průmyslu pro zpracování ropy v Československu, podepsaná v Moskvě dne 7. září 1966;

8. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji těžby ropy ve Svazu sovětských socialistických republik s cílem zvýšení jejích dodávek do Československé socialistické republiky po roce 1970, podepsaná v Moskvě dne 23. září 1966;

9. Protokol k Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o způsobu úhrady nákladů, spojených s pobytem a vzděláváním příslušníků československé armády ve vojenských učilištích Svazu sovětských socialistických republik ze dne 5. října a 19. října 1967;

10. Protokol o doplnění „Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)", podepsaný v Moskvě dne 1. dubna 1970;

11. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě dvou atomových elektráren v Československé socialistické republice, podepsaná v Praze dne 30. dubna 1970, vyhlášená v částce 24/1970 Sb.;

12. Dohoda mezi Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném uznávání úředních značek ručních palných sportovně-loveckých zbraní, podepsaná v Moskvě dne 21. prosince 1970;

13. Dohoda o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství, podepsaná v Bratislavě dne 6. května 1971, vyhlášená pod č. 83/1971 Sb.;

14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při budování jednotného systému prostředků elektronické výpočetní techniky, podepsaná v Moskvě dne 15. července 1971;

15. Protokol o vědecko-technické spolupráci mezi Federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Ministerstvem námořního loďstva Svazu sovětských socialistických republik, podepsaný v Praze dne 6. prosince 1971;

16. Protokol o přímé vědeckotechnické spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem lesního hospodářství Rady ministrů Svazu sovětských socialistických republik, podepsaný v Praze dne 1. června 1973;

17. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě Kijembajevského kombinátu na těžbu a zpracování osinku, podesaná v Moskvě dne 28. listopadu 1973, vyhlášená v částce 8/1974 Sb.;

18. Dohoda o specializaci a kooperaci ve výrobě strojů a zařízení traktorového a zemědělského strojírenství mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky a Ministerstvem traktorového a zemědělského strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 5. června 1974, Protokol č. 1 o doplňku a prodloužení doby platnosti Dohody, podepsaný v Moskvě dne 25. února 1974, a Protokol č. 2 k Dohodě, podepsaný v Moskvě dne 29. června 1979;

19. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji výroby některých druhů ferroslitin na území Svazu sovětských socialistických republik a s tím souvisejících dodávkách ferroslitin ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1974, vyhlášená v částce 18/1975 Sb.;

20. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji výroby surovin obsahujících železo na území Svazu sovětských socialistických republik a s tím souvisejících dodávek surovin obsahujících železo ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky, podepsaná v Moskvě dne 4. prosince 1974, vyhlášená v částce 18/1975 Sb.;

21. Dohoda o specializaci a kooperaci výroby výrobků přístrojové techniky mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého^strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, Ministerstvem přístrojové techniky, automatizačních prostředků a systémů řízení Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Praze dne 15. ledna 1975;

22. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem stavebního, silničního a komunálního strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci výroby stavebních, silničních a komunálních strojů a zařízení pro výrobu stavebních hmot, podepsaná v Praze dne 15. ledna 1975;

23. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a výroby letecké techniky, podepsaná v Praze dne 21. května 1975;

24. Doplněk k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při rozvoji těžby ropy ve Svazu sovětských socialistických republik s cílem zvýšení jejích dodávek do Československé socialistické republiky po roce 1970 ze dne 23. září 1966, podepsaný v Moskvě dne 25. června 1975;

25. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při vybudování střediska pro společnou výuku létajícího, technického a dispečerského personálu civilního letectví, podepsaná v Moskvě dne 26. května 1976, vyhlášená v částce 26/1976 Sb.;

26. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu spojových prostředků a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby výrobků průmyslu spojových prostředků, podepsaná v Moskvě dne 31. května 1976, vyhlášená v částce 21/1976 Sb.;

27. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o další spolupráci v rozvoji jaderné energetiky, podepsaná v Moskvě dne 15. listopadu 1976;

28. Dohoda mezi Ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechnického průmyslu a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby jednotné unifikované řady elektromotorů, podepsaná v Praze dne 25. února 1977;

29. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem přístrojové techniky, prostředků automatizace a systémů řízení a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o vědeckotechnické spolupráci, specializaci a kooperaci výroby výrobků a agregátů lékařské rentgenové techniky, podepsaná v Praze dne 20. května 1977, vyhlášená v částce 5/1978 Sb.;

30. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o provádění speciální technické přejímky zařízení, vyráběného v podnicích Československé socialistické republiky pro jaderné elektrárny, podepsaná v Moskvě dne 2. února 1978, vyhlášená v částce 9/1978 Sb.;

31. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o dodávce sovětského zemního plynu do Československé socialistické republiky záměnou za zemní plyn, nakoupený Československou socialistickou republikou v Iránském císařství, podepsaná v Praze dne 15. února 1978, vyhlášená v částce 12/1978 Sb.;

32. Dohoda mezi Federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem pro vědu a techniku Rady ministrů Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti dálkového průzkumu Země z kosmu, podepsaná v Moskvě dne 19. května 1978;

33. Doplněk č. 1 k Dohodě o specializaci a kooperaci výroby výrobků přístrojové techniky mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky, Ministerstvem přístrojové techniky, automatizačních prostředků a systémů řízení Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik ze dne 15. ledna 1975, podepsaný v Moskvě dne 16. října 1978;

34. Protokol mezi Federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Ministerstvem strojírenství pro lehký a potravinářský průmysl a bytové spotřebiče Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem lehkého průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření dočasných československo-sovětských kolektivů v oblasti pneumomechanického předení textilních vláken, podepsaný v Penze dne 12. dubna 1979, vyhlášený v částce 24/1979 Sb.;

35. Protokol o spolupráci mezi organizacemi zahraničního obchodu, podřízenými Federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a organizacemi zahraničního obchodu, podřízenými Státnímu výboru pro hospodářské styky se zahraničím Svazu sovětských socialistických republik při výstavbě průmyslových podniků a jiných objektů v rozvojových zemích, podepsaný v Praze dne 27. dubna 1979;

36. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem strojírenství pro živočišnou výrobu a výrobu krmiv Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při organizování specializované a kooperované výroby strojů pro sklizeň pícnin, podepsaná v Praze dne 27. dubna 1979;

37. Dohoda mezi Ministerstvem národní obrany Československé socialistické republiky a Ministerstvem obrany Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzdělávání příslušníků Sovětské armády ve vojenských akademiích Československé socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 21. ledna 1980;

38. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby energeticky náročných chemických výrobků a méně energeticky náročných chemických výrobků, dodávaných na úhradu energeticky náročných chemických výrobků, podepsaná v Moskvě dne 6. února 1980, vyhlášená v částce 36/1980 Sb.;

39. Dohoda mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem automobilového průmyslu Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na vybudování provozu generálních oprav dieselových motorů PA4-185 ve Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 15. července 1980;

40. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu, podepsaná v Praze dne 26. září 1980, vyhlášená pod č. 148/1980 Sb.;

41. Dohoda mezi Ministerstvem všeobecného strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem traktorového a zemědělského strojírenství a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby hydrostatických převodů pro zemědělské stroje, podepsaná v Moskvě dne 30. ledna 1981, vyhlášená v částce 1/1982 Sb.;

42. Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby zařízení pro hutnictví, podepsaná v Rize dne 15. května 1981, vyhlášená v částce 16/1982 Sb.;

43. Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby zařízení železničních kolejových vozidel, podepsaná v Rize dne 15. května 1981, vyhlášená v částce 16/1982 Sb.;

44. Dohoda o spolupráci ve vývoji, výrobě, specializaci, kooperaci a vzájemných dodávkách obráběcích strojů mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí, Ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Svazu sovětských socialistických republik na období 1981 - 1985, podepsaná v Praze dne 5. června 1981;

45. Dohoda o spolupráci ve vývoji, výrobě, specializaci, kooperaci a vzájemných dodávkách tvářecích zařízení mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí, Ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Svazu sovětských socialistických republik na období 1981 - 1985, podepsaná v Praze dne 5. června 1981;

46. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemně vyrovnaných dodávkách zařízení, kompletujících výrobků a materiálů pro zabezpečení výroby nové letecké techniky, podepsaná v Praze dne 17. září 1981;

47. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při předcházení činům nezákonného vměšování do činnosti civilního letectví, podepsaná v Praze dne 14. prosince 1981, vyhlášená v částce 8/1982 Sb.;

48. Protokol mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik ze dne 31. března 1982 k Dohodě o vzájemném uznávání úředních značek ručních palných sportovně-loveckých zbraní ze dne 21. prosince 1970, vyhlášený v částce 27/1983 Sb.;

49. Dohoda mezi Ministerstvem elektrotechnického průmyslu Československé socialistické republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektrotechnického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik a Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby elektrotechnických výrobků, podepsaná v Praze dne 30. června 1983;

50. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě druhé etapy jaderné elektrárny „Temelín" v Československé socialistické republice, podepsaná v Praze dne 8. prosince 1982;

51. Dohoda o dlouhodobé specializaci a kooperaci výroby elektronických výrobků mezi Federálním ministerstvem elektrotechnického průmyslu Československé socialistické republiky, Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem elektronického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 16. ledna 1984;

52. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti specializace a kooperace při výrobě jednotlivých druhů chemických přísad a syntetických kaučuků pro výrobu pneumatik a technické pryže, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1984;

53. Protokol k Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách výrobně-technického zaškolování československých a sovětských odborníků a dělníků z 5. září 1958, podepsaný v Praze dne 21. prosince 1984;

54. Program dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik na období do roku 2000, podepsaný v Moskvě dne 31. května 1985;

55. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost, podepsaná ve Svetozarevu dne 25. června 1986, vyhlášená pod č. 54/1986 Sb.;

56. Protokol k prodloužení Dohody o spolupráci ve vývoji, výrobě, specializaci, kooperaci a vzájemných dodávkách tvářecích zařízení mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžského strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí, Ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Svazu sovětských socialistických republik uzavřené dne 5. června 1981, podepsaný v Moskvě dne 1. září 1986, vyhlášený v částce 10/1988 Sb.;

57. Protokol k prodloužení Dohody o spolupráci ve vývoji, výrobě, specializaci, kooperaci a vzájemných dodávkách obráběcích strojů mezi Federálním ministerstvem všeobecného strojírenství, Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství a Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Československé socialistické republiky a Ministerstvem průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a nářadí, Ministerstvem zahraničního obchodu ze strany Svazu sovětských socialistických republik uzavřené dne 5. června 1981, podepsaný v Moskvě dne 1. září 1986, vyhlášený v částce 10/1988 Sb.;

58. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o základních principech vytváření a činnosti společných podniků, mezinárodních sdružení a organizací, podepsaná v Bukurešti dne 4. listopadu 1986;

59. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o přímých výrobních a vědeckotechnických vztazích mezi sdruženími, podniky a organizacemi Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, podepsaná v Bukurešti dne 4. listopadu 1986;

60. Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemně vyrovnaných dodávkách zařízení, kompletujících výrobků a materiálů pro zabezpečení výroby nové letecké techniky ze 17. září 1981, podepsaný v Praze dne 30. prosince 1986;

61. Protokol o změně příloh č. 2 a 3 Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby hutního zařízení ze dne 15. května 1981, podepsaný v Moskvě dne 23. ledna 1987, vyhlášený v částce 6/1987 Sb.;

62. Protokol o změně příloh č. 2 a 3 Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, Ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby zařízení železničních kolejových vozidel ze dne 15. května 1981, podepsaný v Moskvě dne 23. ledna 1987, vyhlášený v částce 6/1987 Sb.;

63. Ujednání mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Hlavní správou státní celní kontroly při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu propouštění předmětů, peněz a devizových hodnot osobám překračujícím hranice, podepsané v Praze dne 4. června 1987, vyhlášené v částce 17/1989 Sb.;

64. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, podepsaná v Moskvě dne 17. února 1989, vyhlášená pod č. 125/1989 Sb.;

65. Dohoda mezi Ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem chemického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci, specializaci a kooperaci při výrobě katalyzátorů, podepsaná v Moskvě dne 11. září 1987;

66. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytnutí Československé socialistické republice technické pomoci při vývoji a organizaci výroby speciální techniky, podepsaná v Praze dne 18. prosince 1987;

67. Protokol o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaný v Moskvě dne 11. dubna 1988, vyhlášený pod č. 135/1988 Sb.;

68. Program spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti rozvoje jaderné energetiky v Československé socialistické republice do roku 2000, podepsaný v Praze dne 4. července 1988;

69. Dohoda mezi Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky a Státním výborem práce a sociálních věcí Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti práce a sociálního rozvoje, podepsaná dne 16. září 1988;

70. Ujednání mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Hlavní správou státní celní kontroly při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik o celních úlevách pro občany Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, kteří pracují nebo studují na území druhého státu, podepsané v Praze dne 16. února 1989;

71. Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky Československé socialistické republiky a Ministerstvem obranného průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o vědeckotechnické spolupráci v oblasti vývoje munice a výzbroje, uskutečňované na základě přímých vztahů, podepsaná v Praze dne 2. října 1989;

72. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o obchodně ekonomických vztazích v roce 1991, podepsaná v Moskvě dne 17. prosince 1990;

73. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ruské Sovětské Federativní Socialistické Republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Moskvě dne 25. března 1991;

74. Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ruské Sovětské Federativní Socialistické Republiky o dodávkách zboží a poskytování služeb podle indikativních seznamů zboží a služeb v roce 1991, podepsaný v Moskvě dne 25. března 1991.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 02.12.1997 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 17:42)
0. 02.12.1997 Vyhlášené znění