Sdělení č. 102/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeném pod č. 122/2000 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-102
Datum vyhlášení 12.10.2001
Platnost od 12.10.2001
Aktuální znění 12.10.2001

102

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašuje oprava v Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeném pod č. 122/2000 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu v Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeném pod č. 122/2000 Sb. m. s.

V oddílu a) silniční hraniční přechody má bod 19. správně znít:

19.Hevlín -
Laa an der Thay
1P, C, M, OA, B,
N jen do 6 t celkové
hmotnosti
nepřetr.

Po - Pa 4 - 22 hod.
So 6 - 14 hod.
Ne, SV 14 - 22 hod.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.10.2001 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 11:22)
0. 12.10.2001 Vyhlášené znění