Sdělení č. 119/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Moldavské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2000-119
Datum vyhlášení 08.11.2000
Uzavření smlouvy 22.08.2000
Platnost od 22.10.2000
Aktuální znění 22.10.2000

119

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. srpna 2000 bylo diplomatickou notou oznámeno Moldavské republice rozhodnutí vlády České republiky vypovědět Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Moldavské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.

Dohoda pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou v souladu s ustanovením svého článku 26 odst. 2 dne 22. října 2000.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.10.2000 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 05:50)
0. 22.10.2000 Vyhlášené znění