Sdělení č. 11/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2000-11
Datum vyhlášení 15.02.2000
Uzavření smlouvy 03.11.1999
Platnost od 04.02.2000
Aktuální znění 04.02.2000

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. listopadu 1999 bylo diplomatickou nótou oznámeno Kambodžskému království rozhodnutí vlády České republiky vypovědět Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám, která byla podepsána v Praze dne 19. listopadu 1980 a vyhlášena pod č. 43/1981 Sb.

Dohoda pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Kambodžským královstvím v souladu s ustanovením svého článku 9 dne 4. února 2000.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.02.2000 Aktuální znění (exportováno 18.09.2020 13:42)
0. 04.02.2000 Vyhlášené znění