Sdělení č. 104/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Ukrajině, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2000-104
Datum vyhlášení 27.09.2000
Uzavření smlouvy 28.04.2000
Platnost od 28.06.2000
Aktuální znění 28.06.2000

104

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. dubna 2000 bylo diplomatickou notou oznámeno Ukrajině rozhodnutí vlády České republiky vypovědět Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Ukrajině, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.

Dohoda pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou v souladu s ustanovením svého článku 26 odst. 2 dne 28. června 2000.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.06.2000 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 07:04)
0. 28.06.2000 Vyhlášené znění