Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Předložení návrhu 07.09.2020
Poslední změna 12.02.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

Cíle návrhu

Zákon stanovuje práva a povinnosti pro celou řadu vybraných plastových výrobků, a to především jednorázových plastových výrobků, které nejsou vyrobeny, navrženy či uváděny na trh tak, aby mohly být během svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika cykly tím, že budou vráceny výrobci k opětovnému naplnění, nebo opětovně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly určeny. Zákonem předně dochází k zákazu uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Podmínkou pro zákaz daného druhu vybraného plastového výrobku byla vždy dostupnost vhodné a udržitelnější alternativy, která je též cenově přijatelná. Zákaz se vztahuje především na jednorázové plastové výrobky.

Historie procesu

Vláda

25.01.2021Reorganizace projednávání, předchozí historieviz změna
25.01.2021Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

12.02.2021Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně