Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb.,o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, a nařízení vlády č. 136/2

Předložení návrhu 07.07.2020
Poslední změna 07.01.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíle návrhu

Cílem nařízení o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení je upravit podmínky pro získání podpory tak, aby byl naplněn původní cíl nařízení vlády iniciovat výstavbu nájemních bytů pro cílové skupiny (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s nízkými příjmy a osoby do 30 let), které mají obtížnější pozici na trhu s byty, a na základě toho zvyšovat nabídku nájemního bydlení. Cílem druhého nařízení – nařízení o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí – je snaha sjednotit podmínky podpory bydlení mladých do jednoho právního předpisu, přizpůsobit podmínky podpory modernizace a pořízení vlastního bydlení potřebám, které v té době byly aktuální a stanovit jedné cílové skupiny příjemců zvýhodněného úvěru. Podpora má být zaměřena na pomoc mladým rodinám a mladým lidem s dětmi při řešení bydlení standardních rozměrů se zohledněním jejich specifických potřeb a životních situací.

Historie procesu

Vláda

21.12.2020Reorganizace projednávání, předchozí historieviz změna
21.12.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

07.01.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 1/2021 Sb. v částce č. 1