Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Předložení návrhu 10.12.2020
Poslední změna 05.01.2021
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíle návrhu

Hlavní změny návrhu se týkají informací o použitých zdrojích energie a souvisejících ročních emisí skleníkových plynů, srovnání aktuální spotřeby energie konečných uživatelů se spotřebou na vytápění a chlazení za stejné období předchozího roku a srovnání s průměrným normalizovaným nebo referenčním konečným uživatelem.

Historie procesu

Vláda

10.12.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
05.01.2021Ukončení sběru připomínek