Poslanecký návrh zákona o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek a o změně některých souvisejících zákonů

Předložení návrhu 04.12.2020
Poslední změna 04.01.2021
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Zákon vyčleňuje z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") agendu správního dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a svěřuje tuto působnost novému samostatnému ústřednímu orgánu státní správy - Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek. Všechny dosavadní pravomoci ÚOHS v oblasti veřejných zakázek by převzal nový Úřad. Dosavadní překryvy agend ÚOHS spočívající v předcházení bid-riggingu (a případné další) lze řešit budoucí úzkou odbornou spoluprací mezi ÚOHS a novým Úřadem.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

04.12.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

15.12.2020V připomínkovém řízení 
22.12.2020Ukončení sběru připomínek 
04.01.2021Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko