Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel.

Předložení návrhu 07.12.2020
Poslední změna 31.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

Cíle návrhu

Novela zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky reaguje na aktuální nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a umožňuje vládě na nezbytně nutnou dobu povolat příslušníky Policie České republiky k plnění úkolů Vězeňské služby. Vyhláška se proto novelizuje tak, aby nově upravila podrobnosti vnějšího označení příslušníků Policie České republiky povolaných k plnění úkolů Vězeňské služby.

Historie procesu

Vláda

07.12.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
21.12.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

31.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 605/2020 Sb. v částce č. 244