Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Předložení návrhu 20.11.2020
Poslední změna 14.12.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 stanovil okolnosti vylučující vznik nároku na kompenzační bonus. Jedním z vyloučených je subjekt, který již obdržel podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Tímto subjektem pak může být i osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnavatelem. Tato osoba pak musí volit mezi podporou poskytovanou ze strany MPSV, ze které by podpořila své zaměstnance a udržela pracovní místa, anebo bonusem dle zákona o kompenzačním bonusu, určeným ke kompenzaci dopadů koronaviru na sebe a svou rodinu. Souběh je vyloučen. Návrh je předkládán s cílem tuto nelogičnost odstranit.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

20.11.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

26.11.2020V připomínkovém řízení 
04.12.2020Ukončení sběru připomínek 
14.12.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko