Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Předložení návrhu 23.11.2020
Poslední změna 31.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

Cíle návrhu

Novela obsahuje opatření zmírňující dopady současné situace související s pandemií COVID-19 na pivovary. Toto opatření spočívá v možnosti vracení piva, které s ohledem na vládní opatření omezující provozování pohostinských zařízení není možné distribuovat a spotřebovat, zpět do daňových skladů za účelem jeho likvidace či přepracování s nárokem na vrácení daně.

Historie procesu

Vláda

23.11.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízení 
23.11.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

23.11.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze 
26.11.2020Proběhlo 2. čtení 
26.11.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

26.11.2020Postoupeno Senátu 
03.12.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

15.12.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní zněnítext

Prezident

16.12.2020Postoupeno prezidentu republiky 
17.12.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 584/2020 Sb. v částce č. 240