Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Předložení návrhu 05.11.2020
Poslední změna 31.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

Cílem vyhlášky je aktualizace dob lovu zvěře. Jedná se především o rozšíření doby lovu u druhů zvěře chované, vypouštěné a lovené v bažantnicích a dále o umožnění uživatelům honiteb reagovat na okolnosti a podle potřeby lovit v průběhu roku zvěř, pro kterou byla bažantnice zřízena. Je tak uvolněna doba lovu pro vybrané druhy zvěře obdobně jako v případě lovu zvěře v oborách. Lov zvěře, pro kterou byla obora zřízena, je možný celoročně.

Historie procesu

Vláda

05.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
27.11.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
22.12.2020Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

31.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 592/2020 Sb. v částce č. 241