Poslanecký návrh zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon)

Předložení návrhu 02.10.2020
Poslední změna 12.02.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Zákon stanovuje pravidla pro nárok na státní příspěvek v případě, že mimořádnými opatřeními vyhlášenými v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 dojde k zákazu či omezení provozování podnikatelské činnosti, např. z důvodu nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny nebo zákazu či omezení hromadných akcí. Za účelem zrychlení a zjednodušení administrace řízení o žádosti zákon stanovuje, že splnění podmínek pro získání nároku na státní pomoc se osvědčuje předložením čestného prohlášení a dále je nutné doložit účetní doklady potvrzující vznik fixních nákladů v konkrétní výši. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

02.10.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

08.10.2020V připomínkovém řízení 
20.10.2020Ukončení sběru připomínek 
02.11.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

12.02.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím