Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Předložení návrhu 21.09.2020
Poslední změna 27.11.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

Cíle návrhu

Novela nařízení vlády reaguje na novelu zákona o pozemních komunikacích, která zavedla tzv. třísložkovou strukturu sazeb mýtného od 1. ledna 2021. Současně novela nařízení vlády reaguje na přijatou novelu zákona o pozemních komunikacích v oblasti změny způsobu úhrady časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací, změny způsobu prokazování a kontroly této úhrady a zavedení snížené sazby časových poplatků pro vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem.

Historie procesu

Vláda

21.09.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
29.09.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
16.11.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

27.11.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 479/2020 Sb. v částce č. 195