Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování někt. zem. podpor

Předložení návrhu 11.09.2020
Poslední změna 23.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

Novela nařízení vlády upravuje odpovídající části nařízení vlády, zejména přílohu č. 1 nařízení vlády, do souladu s novelizovanými právními předpisy, na jejichž základě jsou ověřované požadavky pravidel podmíněnosti stanoveny. Současně je snahou na základě praktických zjištění z prováděných kontrol nebo na základě případů správní praxe zpřesnit nastavení kontrolních podmínek a jejich hodnocení.

Historie procesu

Vláda

11.09.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
05.10.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
14.12.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

23.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 567/2020 Sb. v částce č. 233