Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění

Předložení návrhu 27.08.2020
Poslední změna 21.09.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Jedním z aspektů nevýhodného postavení rodin je i nepříznivý dopad péče o děti na výši důchodů. Proto se za účelem částečné nápravy nespravedlivě nízkých důchodů matek (případně jiných osob v roli nejvíce pečující osoby), které přispěly do důchodového systému tím, že pečovaly o děti a vychovávaly děti, navrhuje zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Právě časově náročná péče o děti a výchova dětí je hlavní příčinou nižších důchodů matek (případně jiných pečujících osob), a to hlavně kvůli s tím souvisejícímu omezené možnosti kariérního růstu, zkráceným úvazkům či kvůli kratší době pojištění a chybějícím náhradním dobám.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

27.08.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

02.09.2020V připomínkovém řízení 
11.09.2020Ukončení sběru připomínek 
21.09.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko