Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.

Předložení návrhu 03.08.2020
Poslední změna 08.04.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

Z vyhlášky se vypouští vzor žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat, vzor žádosti o udělení oprávnění k chovu a dodávce pokusných zvířat a vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů. Tyto vzory budou uveřejněny jako závazné vzory na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. V § 3 dochází k upřesnění seznamu údajů předkládaných posuzovatelům v rámci správního řízení o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat nebo oprávnění k používání pokusných zvířat a k upřesnění obsahu písemného posudku posuzovatelů. Dále dochází k vypuštění dvou statistických tabulek, které upravovaly počet použitých pokusných zvířat podle druhů a počet použitých pokusných zvířat podle účelu pokusů.

Historie procesu

Vláda

03.08.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
24.08.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
30.03.2021Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

08.04.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 158/2021 Sb. v částce č. 64