Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Předložení návrhu 24.07.2020
Poslední změna 24.08.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Navržená úprava rozvíjí původní ideu ministerstva financí a promíjí za rok 2020 silniční daň jako takovou. Tímto opatřením by tak zůstalo firmám a podnikatelům na obnovu české ekonomiky po koronaviru o zhruba 6,5 mld. Kč navíc.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

24.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

31.07.2020V připomínkovém řízení 
12.08.2020Ukončení sběru připomínek 
24.08.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko