Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

Předložení návrhu 10.07.2020
Poslední změna 15.07.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Předmětem návrhu je závazek ministerstva vnitra a obrany poskytnout 68 vojáků za účelem pomoci Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím a zdravotním ústavům při epidemii koronaviru .

Historie procesu

Vláda

10.07.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
13.07.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

15.07.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 318/2020 Sb. v částce č. 127