Věcný záměr energetického zákona

Předložení návrhu 19.06.2020
Poslední změna 07.12.2020
Stav návrhu Projednáno ve vládě
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíle návrhu

Obecným cílem je zásadní revize dosavadního rozsahu, struktury, koncepce a formy energetického zákona a přijetí nové komplexní právní úpravy, která by byla schopna pružně a efektivně reagovat na vývoj v oblasti energetiky. Konkrétním cílovým stavem je jasné definování činností a dalších institutů, které mají být novým zákonem upravovány a regulovány, definování práv a povinností vyplývajících z výkonu jednotlivých činností a nastavení pravidel pro vzájemnou interakci subjektů působících na energetickém trhu. Cílem bude přestrukturování kompetencí, práv a povinností subjektů mezi jednotlivými souvisejícími zákony tak, aby v předmětném zákoně byly vždy pouze ty, které se vztahují k danému tématu a nedocházelo k prolínání s ostatními právními úpravami nejen z oblasti energetiky.

Historie procesu

Vláda

19.06.2020V připomínkovém řízenítext, ria
13.07.2020Ukončení sběru připomínektext, ria, připomínky
07.12.2020Projednání vládou