Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně chmele

Předložení návrhu 19.06.2020
Poslední změna 30.11.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

Mezi hlavní cíle návrhu patří modernizace evidence chmelnic a její vazby na kontrolní procesy, nová formulace požadavků na podání žádosti do evidence chmelnic, zakotvení povinnosti ohlásit zařazení dosadby chybějících rostlin při dosadbě více než 10% původního počtu sazenic, výslovné zakotvení možnosti ověřit pouze původ chmele pocházejícího z evidovaných chmelnic, zakotvení oprávnění Ústředního kontrolního a zemědělského ústavu (ÚZKZÚ) k provádění kontrol evidovaných chmelnic, možnost ÚZKÚZ zahájit řízení o provedení aktualizace evidence chmelnic při zjištění nesouladu a umožnění součinnosti se Státním zemědělským intervenčním fondem při kontrolách.

Historie procesu

Vláda

19.06.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
20.07.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
23.11.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice

Poslanecká sněmovna

30.11.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně