Návrh vyhlášky o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Předložení návrhu 11.06.2020
Poslední změna 02.07.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

Vyhláška reaguje na novelu zákona o potravinách, která zavedla ustanovení, které umožňuje uvádět na potravině informaci slovy „česká potravina“, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem (logo „česká potravina“) nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky. Vyhláška stanovuje seznam potravin majících nárok být označeny výše uvedeným označením za podmínky, že byly vyrobeny v České republice.

Historie procesu

Vláda

11.06.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
02.07.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky