Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, a občanský soudní řád

Předložení návrhu 05.06.2020
Poslední změna 01.09.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíle návrhu

Cílem předkládaného návrhu zákona je zaktualizování předmětného právního předpisu, a to tak, aby nejen koncepčním pojetím, ale i terminologicky odpovídal vývoji ostatních právních odvětví. Cílem navrhovaného zákona je tak dosažení optimální ochrany zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele na straně jedné, a zároveň zamezení možnosti zneužití daného zákona na straně druhé. Předkládaný návrh zákona zohledňuje poznatky z praxe, ale i aplikační problémy, které byly v oblasti uspokojování mzdových nároků zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele detekovány a získány během rozhodovací činnosti správních orgánů, které by měly být předkládaným návrhem odstraněny.

Historie procesu

Vláda

05.06.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
03.07.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
24.08.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

01.09.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně