Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Předložení návrhu 08.04.2020
Poslední změna 12.05.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Novela reaguje na úpravu zákona z roku 2015, která upravovala provádění zkoušek odborné způsobilosti řidičů, zejména řidičů motocyklů. Nová úprava stanovila, že první část zkoušky se provádí na zvláštním pozemku a obsahuje splnění 10 zvláštních jízdních úkonů. Zákon dále změnil provádění druhé části zkoušky tak, že žadatel jede na motocyklu sám a zkušební komisař za ním jede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu. Nový způsob provádění zkoušek svojí technickou a organizační náročností výrazně prodloužil provádění zkoušek a snížil tedy kapacitu zkušebních komisařů, což se projevilo mnohdy i překračováním zákonných lhůt pro přidělování termínů zkoušek. Předkladatel považuje za potřebné, aby se zefektivnila práce zkušebních komisařů řidičů a zjednodušilo se provádění zkoušek z praktické jízdy. Stejně tak se zjednoduší proces provádění opakovaných zkoušek jak pro žadatele, tak pro autoškoly.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

08.04.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

29.04.2020V připomínkovém řízení 
13.05.2020Ukončení sběru připomínek 
25.05.2020Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

09.03.2021Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

06.04.2021Postoupeno Senátu 
28.04.2021Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

04.05.2021Postoupeno prezidentu republiky 
04.05.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

12.05.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 191/2021 Sb. v částce č. 80