Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

Předložení návrhu 25.03.2020
Poslední změna 12.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Poslanec

Cíle návrhu

Novela zákona rozšiřuje úpravu nákladů zásahu na újmu způsobenou provozem vozidla, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a která souvisí se zásahem hasičského záchranného sboru či jednotky sboru dobrovolných hasičů. Novela zákona také zjednodušuje administrativní postup v dané oblasti, čehož lze docílit zmocněním Ministerstva vnitra k vydání prováděcího právního předpisu, ve kterém budou specifikovány údaje předkládané při uplatnění nároků na náhradu nákladů hasičského záchranného sboru nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů za zásahy z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

25.03.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

31.03.2020V připomínkovém řízení 
14.04.2020Ukončení sběru připomínek 
20.04.2020Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

17.06.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.11.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
04.12.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

04.01.2021Postoupeno Senátu 
28.01.2021Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

01.02.2021Postoupeno prezidentu republiky 
01.02.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

12.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 51/2021 Sb. v částce č. 24