Návrh zákona, kterým se mění zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Předložení návrhu 14.02.2020
Poslední změna 09.09.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Český báňský úřad

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava směřuje k nastavení vhodné organizace státní báňské správy tak, aby státní báňská správa mohla i nadále zajišťovat efektivní výkon svých činností v intencích rozpočtových prostředků. Zároveň je motivována snahou přiblížit dostupnost státní báňské správy v kraji Vysočina. Rovněž se snaží vyjasnit a zkvalitnit právní úpravu nakládání s výbušninami co se týče podmínek pro fyzické osoby pro nakládání s výbušninami a provádění trhacích prací, stanovit možnosti pro přepravu vzorků vybraných výbušnin akreditovaným subjektům po pozemních komunikacích a odstranit administrativní překážky při povolování vývozu a dovozu výbušnin.

Historie procesu

Vláda

14.02.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
13.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria, připomínky
24.08.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

09.09.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně