Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a zákon o volbách do Parlamentu ČR

Předložení návrhu 28.01.2020
Poslední změna 24.02.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Cílem novely je v zákoně o sdružování v politických hnutích zrušit výjimku pro zahraniční fundace zřízené k veřejně prospěšnému účelu přispívat politickým stranám peněžitými či jinými dary. Dále se ruší limit výše daru od právnických osob a zrušení peněžitého limitu na volební kampaň.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

28.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

31.01.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
10.02.2020Ukončení sběru připomínek 
24.02.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko