Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Předložení návrhu 19.12.2019
Poslední změna 04.06.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Novela zákona o nemocenském pojištění se týká tří dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče. U dlouhodobého ošetřovného se zkracuje doba pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny, dále se zavádí možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 15 dnů po skončení hospitalizace a zrušuje se podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v inkurabilním stavu. U ošetřovného se rozšiřuje okruh osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti, o blízké příbuzné. U otcovské se prodlužuje období, v němž může být dávka poskytována, v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvých šesti týdnů života.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

19.12.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

10.01.2020V připomínkovém řízení 
21.01.2020Ukončení sběru připomínek 
27.01.2020Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

04.06.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím