Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rozpočtové skladbě

Předložení návrhu 03.07.2017
Poslední změna 31.07.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

Cíle návrhu

Každý ústřední orgán státní správy má ve státním rozpočtu samostatnou kapitolu a to tím spíš, když to přímo stanoví zákon, kterým se zřizuje. Kapitola musí mít číslo a to stanoví vyhláška o rozpočtové skladbě. Číslo by nové kapitole mělo být přiděleno novelou této vyhlášky. Číslo však fakticky již přiděleno je a je jím číslo 378.

Historie procesu

Vláda

03.07.2017Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
20.07.2017Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

31.07.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 233/2017 Sb.