Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon o zeměměřictví

Předložení návrhu 22.09.2014
Poslední změna 28.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Český úřad zeměměřický a katastrální

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky reaguje zejména na vývoj a současnou úroveň tvorby, archivace, sdílení a poskytování dat a informací v jejich digitální podobě a na současnou úroveň využívání globálních satelitních systémů pro práce v zeměměřictví a katastru nemovitostí, a umožňuje zhospodárnění pracovních postupů. Dále v souvislosti vývojem právních předpisů týkajících se elektronických podpisů a časových razítek je reagováno na současnou úroveň elektronické komunikace a na změny souvisejících právních předpisů.

Historie procesu

Vláda

22.09.2014V připomínkovém řízení 
13.10.2014Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
18.12.2015Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

28.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 383/2015 Sb.