Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Předložení návrhu 02.09.2014
Poslední změna 09.01.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Novela vyhlášky upravuje vzory tiskopisů „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ a „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“ tak, aby odpovídaly jednak potřebám praxe, jednak platnému znění zákona o evidenci obyvatel.

Historie procesu

Vláda

02.09.2014V připomínkovém řízení 
23.09.2014Ukončení sběru připomínek 
19.12.2014Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

09.01.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 5/2015 Sb.