Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Předložení návrhu 29.08.2014
Poslední změna 16.01.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

Cíle návrhu

Vyhláška reaguje na požadavky aplikační praxe a technologický vývoj v oblasti drážní dopravy.

Historie procesu

Vláda

29.08.2014V připomínkovém řízení 
19.09.2014Ukončení sběru připomínek 
07.01.2015Projednáno, schváleno k vydánítext, odůvodnění, znění, připomínky

Sbírka zákonů

16.01.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 8/2015 Sb.