Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

Předložení návrhu 19.12.2019
Poslední změna 22.01.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cíle návrhu

Novela upravuje oblast zprostředkování zaměstnání. Znevýhodněné osoby budou moci být v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořeny novým nástrojem, kterým je pracovní místo pro osobu mimořádně znevýhodněnou. Zároveň se však zavádí i opatření zpřísňující podmínky pro uchazeče o zaměstnání, kteří neplní některé své povinnosti vůči Úřadu práce České republiky, včetně zavedení kontrolního oprávnění krajských poboček Úřadu práce České republiky v souvislosti s odhalováním nelegální práce uchazečů o zaměstnání. Kromě výše uvedeného se  v oblasti postihování nelegální práce zvyšuje dosavadní spodní hranice pokuty s cílem, aby bylo dosaženo dostatečně odrazujících účinků pro právnické a podnikající fyzické osoby, které nelegální práci cizinců na území České republiky umožní.

Historie procesu

Vláda

19.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
22.01.2020Ukončení sběru připomínek