Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

Předložení návrhu 17.12.2019
Poslední změna 04.09.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

Cíle návrhu

Novela vyhlášky reaguje na požadavky směrnice Rady (EU), kterou se provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři, které schválila Mezinárodní konference práce. Návrhem má dojít k zavedení povinnosti pro vlastníky/provozovatele lodí uzavírat běžné pojištění členů posádky lodě a nově také pojištění pro případ tzv. opuštění posádky a lodi vlastníkem/provozovatelem (ship abandonment), což vlastně znamená pojištění proti platební neschopnosti nebo úpadku, kdy vlastník/provozovatel lodi nemá prostředky na hrazení běžných provozních výdajů lodi, včetně vody a potravin pro posádku lodi, palivo nutné k udržování funkčnosti lodi, není schopen uhradit členům posádky mzdu ani zařídit a zaplatit jejich repatriaci. Posádky v takovém případě mohou uvíznout daleko od domova v zahraničí bez prostředků a možnosti odcestovat domů. Všeobecná povinnost uvedeného pojištění tak řeší výše popsané riziko.

Historie procesu

Vláda

17.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
13.01.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
25.08.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

04.09.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 361/2020 Sb. v částce č. 147