Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

Předložení návrhu 02.12.2019
Poslední změna 28.02.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíle návrhu

Novela především mění výpočet maximálního možného příjmu domácnosti, a to tak, že se nadále nebude odvíjet od životního minima nýbrž od určeného násobku hrubé průměrné měsíční mzdy. Důvodem je rozšíření cílové skupiny osob a nezávislost jejího vymezení vůči životnímu minimu. Další významnější změnou je snížení doby předchozího nevyužívání nemovitosti v případě modernizace z 1 roku na 6 měsíců, což povede k rychlejší obnově zastaralého nevyhovujícího bytového fondu obcí.

Historie procesu

Vláda

02.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
06.12.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
17.02.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

28.02.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 55/2020 Sb.