Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Předložení návrhu 20.11.2019
Poslední změna 12.05.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně ve 2. čtení prošlo rozpravou
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Novela upravuje pravidla pro poskytování dávek v hmotné nouzi. Hlavními cíli novely jsou zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek, snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi a snížení počtu příjemců těchto dávek a jejich omezení pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

20.11.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

28.11.2019V připomínkovém řízení 
06.12.2019Ukončení sběru připomínek 
16.12.2019Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

11.02.2020Zahájeno 1. čtení 
05.06.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.02.20212. čtení přerušeno nebo odročeno 
07.04.20212. čtení přerušeno nebo odročeno 
12.05.2021Proběhlo 2. čtenínávrhy