Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Předložení návrhu 29.11.2019
Poslední změna 16.12.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Zákon zrušuje daně z nabytí nemovitých věcí, a to bez náhrady. Od listopadu roku 2016 je tato daň (dříve daň z převodu nemovitosti) oproti předchozímu stavu hrazena kupujícím nemovitosti, což reálně znamenalo a znamená významný nárůst nákladů na pořízení nemovitosti, a to minimálně o ona 4 %, což je sazba této daně. Ve skutečnosti je ovšem nárůst cen nemovitostí, z mnoha jiných ekonomických důvodů a s ohledem na neblahou situaci na trhu s nemovitostmi, zejména těmi majícími sloužit k bydlen, ještě mnohem vyšší. Změna v osobě plátce se nijak neprojevila v poklesu prodejních cen nemovitostí – spíše naopak.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

29.11.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

04.12.2019V připomínkovém řízení 
10.12.2019Ukončení sběru připomínek 
16.12.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko