Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí...

Předložení návrhu 31.10.2019
Poslední změna 20.12.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

Cíle návrhu

Novela vyhlášky reaguje na novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě, kde se nově zakotvují položky 4251 a 6363 a v té souvislosti se upravuje název dvou stávajících položek 4137 a 5347. Novela vyhlášky proto zařazuje výše uvedené položky do vzoru výkazu FIN 2-12 M a přílohy č. 6. Úpravy dvou příloh jsou ryze technického charakteru a nemají dopad na věcnou stránku právního předpisu. 

Historie procesu

Vláda

31.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
21.11.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
16.12.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

20.12.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 344/2019 Sb.