Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Předložení návrhu 31.10.2019
Poslední změna 27.01.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

Cíle návrhu

Novela vyhlášky provádí pouze legislativně technické změny, které jsou vyvolané novelou zákona o finanční kontrole.

Historie procesu

Vláda

31.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
21.11.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
20.01.2020Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

27.01.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 24/2020 Sb.