Návrh poslanců na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Předložení návrhu 29.10.2019
Poslední změna 09.06.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

Cíle návrhu

Zákon stanovuje definice zahrádkářské činnosti a zahrádkářské osady, dále zakotvuje zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné, stanovuje minimální dobu přenechání pozemku do užívání a požívání. Zákon také upravuje smlouvy o pachtu nebo nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost a stanovuje působnost orgánů veřejné správy při podpoře zahrádkářské činnosti.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

29.10.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

05.11.2019V připomínkovém řízení 
14.11.2019Ukončení sběru připomínek 
25.11.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

31.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
03.12.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
20.01.2021Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

22.02.2021Postoupeno Senátu 
17.03.2021Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

25.05.2021Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

26.05.2021Postoupeno prezidentu republiky 
01.06.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

09.06.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 221/2021 Sb. v částce č. 92