Návrh vyhlášky o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Předložení návrhu 08.10.2019
Poslední změna 10.01.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

Cíle návrhu

Vyhláška se zaměřuje na čtyři oblasti:

a)    stanovení druhů rostlin, kterých se týká možnost provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů před porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu,

b)    způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí nezbytných k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů a znalostí osvědčených postupů, opatření a dalších kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů,

c)     náležitosti rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky, způsob jeho potvrzení dovozcem a požadavky týkající se dopravy zásilky nebo partie do schváleného místa a jejího skladování v tomto místě (pouze na dobu omezenou do 14. prosince 2020, než bude použitelný přímo použitelný předpis Evropské unie, který tuto oblast upravuje) a

d)    upřesnění k ustanovení v oblasti vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů včetně vzorů rostlinolékařských osvědčení a předvývozního osvědčení.

Historie procesu

Vláda

08.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
30.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
19.12.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

10.01.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 5/2020 Sb.