Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Předložení návrhu 06.09.2019
Poslední změna 17.12.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Cílem novely je změnit nařízení vlády určujícího výši odměn zastupitelů, přičemž změna se dotkne toliko jeho přílohy určující výši odměn za výkon funkce uvolněných členů zastupitelstev a maximální výši odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstev obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí nebo obvodů územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy. Změna spočívá v navýšení stávající výše odměn o 7,5 %.

Historie procesu

Vláda

02.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
23.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
09.12.2019Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

17.12.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 338/2019 Sb.