Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Předložení návrhu 26.09.2019
Poslední změna 10.12.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Česká národní banka

Cíle návrhu

Ke konci června 2020 nabyde účinnosti nová metodika a XBRL taxonomie EBA, která zavádí řady změn ve výkaznictví úvěrových institucí. Novela vyhlášky tak především reaguje na technické úpravy sběru dat podle evropských požadavků v důsledku přechodu na načítání příslušných XBRL taxonomií. Dopad této úpravy technického charakteru bude primárně spočívat ve změnách struktury, formátu a akronymů výkazů, nikoliv ve věcném rozsahu vykazování.

Historie procesu

Vláda

26.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
17.10.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
03.12.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

10.12.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 325/2019 Sb.